top of page

Bedrijfscoaching

Als werkgever heb je zorg voor je werknemers en wil je dat je bedrijf gezond blijft.

Dat lukt het beste als je werknemers goed in hun vel zitten.

Daarom is het belangrijk in je werknemer te investeren op het moment dat hij of zij vastloopt en niet goed meer functioneert. IntrinsCoaching biedt bedrijfscoaching waarbij ingezet wordt op duurzame verandering en groei.

 

Bedrijfscoaching is aan te bevelen:

  • Als je een medewerker wilt laten groeien in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling; denk hierbij aan het vergroten van zelfvertrouwen, talentontwikkeling of het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

  • Wanneer een medewerker dreigt uit te vallen of ziek is; denk bijvoorbeeld aan een burn-out of chronische ziekte. 

 IntrinsCoaching biedt bedrijfscoaching met het doel de medewerker én de organisatie gezond te houden.

Want een medewerker die goed in zijn of haar vel zit draagt bij aan een gezonde teamflow, efficiëntie, werkplezier en goede resultaten.

Het Bedrijfscoachtraject

Bij bedrijfscoaching zal ik na aanmelding door de werkgever (meestal een leidinggevende, HR- of verzuimspecialist) altijd telefonisch of online contact opnemen met betreffende medewerker voor een intake.

Bij de intake ga ik samen met de medewerker dieper in op de vraag die er ligt en kijken we of sprake is van voldoende vertrouwen en veiligheid om met elkaar aan de slag te gaan.

 

Van daaruit stellen we samen een stappenplan op met daarin het aantal gesprekken wat nodig lijkt, de wederzijdse verwachtingen en afspraken. 

 

Vaak vindt er na het 4e gesprek een evaluatie plaats met de werkgever waar de werknemer desgewenst bij aanwezig is om te bepalen of we op de goede weg zijn en verdere afspraken vast te leggen. Tijdens deze evaluatie deel ik (tenzij met expliciete toestemming van de werknemer) geen inhoudelijke informatie met de werkgever, anders dan de gestelde doelen, verwachtingen en afspraken.

 

De ervaring leert dat een bedrijfscoachtraject meestal bestaat uit 5 tot 7 gesprekken van 1 á 1,5 uur.

De investering voor Bedrijfscoaching is €155,- per gesprek ex BTW.

Als gesprekken op een ander locatie dan mijn praktijk plaatsvinden reken ik €0,26 per gereden kilometer reiskosten.

bottom of page